Infinity Help


Program nauczania

Przedszkole realizuje program "Dziecko w swoim żywiole". Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki 2015


Jest to program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci przeznaczony do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi. Jego autorska koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.