Infinity Help


Program nauczania

Przedszkole realizuje program Nasze przedszkole, którego autorkami są:

Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska.

Jest to program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci przeznaczony do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi. Jego autorska koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Zgodnie z zapisem mówiącym o możliwości dokonywania zmian w innych programach (§2, p. 3) proponowany program jest dostosowaną do nowych wytycznych wersją programu Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej.